team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, August 19, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. august 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. august 2016 


I, som lægger øret til jorden, vil vide, at "Revalueringen" er så nær og skal snart sammen med andre ændringer signalere forandringernes begyndelse. En kæmpe opgave nærmer sig sin afslutning og vil give jer det ubestridelige bevis på, at Illuminati har mistet deres evne til at diktere begivenhederne efter deres ønsker. De vil stadig eksistere som en plage, indtil de er fængslet, hvilket vil blive deres endelige skæbne. Som bevis på det kan tiltag, der har afventet det rette tidspunkt, nu fortsætte. De negative kræfter glædes over den omtale, deres handlinger medfører, men de får det på ingen måde, som de gerne vil have det. Lysets Kræfter arbejder til stadighed bag kulisserne, idet de foretrækker at holde deres hensigter så hemmelige som muligt. Sandheden er, at de er de negative kræfter overlegne i alle henseender og er i stand til at sikre, at tingene ikke glider dem af hænde. De giver dem lov til at udvikle sig som planlagt og griber ikke ind i karma eller de højere Lyskræfters bestemmelser. Vær forvisset om, at, hvad end der sker af oplevelser, er det under kontrol for at sikre, at de sidste tider udvikler sig som planlagt.


Til de sjæle, som er uvidende om det større billede, ser det ud til, at alt er kaotisk, men alt er under kontrol af ​​dem, der sikrer, at Planen for Menneskene følges. Husk, at I alle villigt meldte jer frivilligt til at opleve adskillelse og accepterede udfordringen med at finde vej tilbage til Lyset. Som enkeltpersoner og som den Menneskelige Race har I været guidet, siden cyklen begyndte og selv når I stiger op, er der altid Højere Væsener, der guider jeres oplevelser. Gennem dem vokser I jer stærkere og er i stand til at bevare fatningen, når I konfronteres med de mørke. Så længe I er stærke i sindet, hvad end der sker omkring jer, skulle det ikke påvirke jeres evne til at bevare roen under alle omstændigheder. De lærte lektioner huskes og føres med fra liv til liv.


Efterhånden som de højere energier forankres, så bliver virkningerne af negativ energi mindre, indtil de ikke længere kan eksistere i en så høj vibration. Til den tid vil Opstigning have fundet sted og total fred og kærlighed stiger ned på Jorden. Selv ud jeres måde at fortolke begivenheder på, går der meget lidt tid, før det kommer til at ske. Så fremtiden er velkommen og bevirker, at I slipper fri af de mørkes indflydelse og handlinger. De vil stå til ansvar for deres handlinger og må se konsekvenserne i øjnene enten på Jorden eller blive flyttet til en anden location. Vær forvisset om, at ingen undslipper retfærdighed eller slipper af sted med handlinger, der blev udført med bagtanker. Jeg siger igen, at ingen sjæle straffes, men kan have behov for yderligere erfaringer for at overvinde deres svagheder. De er nøje planlagt, så den pågældende sjæl kan lære af dem og snart nå et punkt, hvor erfaringerne er gjort og lært.


Mange af jer er klar over, at som tiden er gået, er flere sjæle reinkarneret, som har udviklet sig tilstrækkeligt til at hjælpe jer med at bringe den Nye Tidsalder i stand. Det kræver kun sikre situationer fri for indblanding for dem for at kunne tilbyde deres viden og vid, at indblanding ikke vil være tilladt af dem, der hellere vil holde jer nede. Men sandheden kommer ud og mange af jer vil blive chokeret over at se, hvordan I effektivt har været fanger på jeres egen planet i årtusinder af tid. Så I har meget at indhente, hvilket vil give jer alle de fremskridt, som I allerede skulle have nydt godt af, bl.a. en meget højere levestandard. Det vil være en fornøjelse at have så meget tid, som I har lyst til, til at forfølge jeres egne mål og ikke være belastet af tidskrævende opgaver. Når det sker, vil en af ​​de mest kærkomne forandringer være, når I vil have alt det, I har brug for uden at skulle bruge penge.


At vide, hvor meget I vil have nytte af forandringerne, er det håbet, at I vil finde vej gennem de kommende tider ved at have de lovede forandringer i tankerne. Naturligvis kan graden af ​​forandring ikke ske uden store forstyrrelser, men de Galaktiske Styrker vil tage hånd om det, der skal komme, idet de sikrer, at alt sker på kortest mulig tid. Byerne af Lys kommer tættere på manifestation for hver dag, der går og det i sig selv vil være en verdensændrende begivenhed. Det siges, at efter at de første har materialiseret sig, vil der komme flere, indtil Jorden er forbundet med alle større lande. Det er blot en af ​​de mange spændende og længselsfuldt ventede forandringer. Langsomt, men sikkert har I fået et indblik i fremtiden og den kommer meget hurtigt.

Der er ikke noget, I ikke kan gøre eller opnå og I er kun begrænset af jeres eget sind. I kan derfor sætte jer et mål på et hvilket som helst niveau, I ønsker og forudsat I holder jer på vejen til succes, vil det i sidste ende lykkes for jer. Jeres vej fører jer til sidst tilbage til Guddommen, hvorfra I kom, men i øjeblikket ligger det langt ud over jeres rækkevidde. I har mange, mange oplevelser foran jer og når I har nået niveauet, hvor I bliver et Galaktisk Væsen, er det jer, der bestemmer, hvilken vej I ønsker at gå. På alle stadier vil I mødes med dem, der er på det samme stadie som jer og I vil fortsætte med at have oplevelser sammen.

På nuværende tidspunkt i jeres ydmyge position har I gennemlevet en række liv, der har været designet til at højne jeres bevidsthed. På hvert trin har jeres livsplan været omhyggeligt tilrettelagt for at sikre, at I får mulighederne for at stige op. Hvis I af en eller anden grund ikke tager udfordringen op, gentages den, indtil det lykkes for jer, så I kan fortsætte med at udvikle jer. Intet står stille ret længe og I vil altid være på udkig efter en mulighed for at udvikle jer endnu højere.


Forudsat I bliver i dette Univers, vil I antage en menneskelig form, men i sidste ende vil I stige til et punkt, hvor I ikke engang behøver en krop som sådan og bliver et Lysvæsen. Hvis det er nødvendigt, vil I være i stand til at stige ned til et niveau, hvor I kan "tænke" jer ind i en legemlig skikkelse. Derfra vil I ved jeres tankers kraft blive så stærke, at I bliver nødt til at sikre jer mod, at formålsløse tanker manifesterer sig.


På dette stadium ville det være for meget forlangt af jer fuldt ud at forstå evolutionens vej, men når I bliver et Galaktisk Væsen med fuld bevidsthed, vil I være helt klar over det. I vil have mestret tilstrækkelig viden til at blive jeres egen guide og præcis at vælge, hvilken vej I ønsker at gå. Dog vil der altid være Højere Væsener, der følger jeres evolutionære vej og er parate til at hjælpe jer, hvis I skulle ønske det. Faktisk vil I, jo højere I stiger op, blive mere ét med andre sjæle, der har de samme vibrationer. Livet vil være absolut fantastisk og fuld af muligheder for at opleve præcis det, som I ønsker. I er ikke begrænset til dette Univers og har ubegrænsede valgmuligheder, der vil opfylde jeres ønsker. Og hele vejen gennem sådanne oplevelser kan I stadig "ringe" jeres medrejsende op, så kontakt går aldrig for evigt tabt. Der kan selvfølgelig være tidspunkter, hvor de er optaget af noget andet, men de vil være klar over, at I har forsøgt at kontakte dem.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, August 12, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – 12. august 2016Mike Quinsey – 12. august 2016
I nærmer jer hastigt tidspunktet for fuldendelse af de forskellige forandringer, der er i gang. I har tålmodigt ventet på de ydre tegn, der indikerer, at alt er begyndt at manifestere sig og hurtigt fører jer til Opstigning. Tingene er på et stadie, hvor revaluering af hvert lands valuta finder sted. Formålet er at sikre, at hver ændring retfærdigt afspejler hvert enkelt lands tilstand og potentiale, så I kan operere i et marked, der repræsenterer en retfærdig udveksling. Forandringerne vil sikre, at der er lighed, hvad handel angår. Gamle handelsbarrierer bør fjernes, så alle kan operere i et frit marked. Tiden vil bringe orden på udvekslingsområdet, hvor justering er nødvendig.
Europa befinder sig i en tilstand af uro, idet eftervirkningerne af Brexit kan mærkes. Det var det ønskede udfald og det vil bane vejen for, at flere lande følger efter, hvilket vil sætte en stopper for Illuminatis planer om Verdensherredømmet. På nuværende tidspunkt kan folk ikke se potentialet for forbedring eller se, at I har taget et skridt frem mod frihed. Forandringerne kommer ikke let, men vær forvisset om, at alle lande modtager vejledning i henhold til deres karma. Efterhånden som barriererne fjernes, så vil folk komme mere sammen i erkendelse af, at de Alle er Én på vejen til en ny Verden. Alt vil udvikle sig perfekt og opfylde hver sjæls behov i forhold til deres livsplan.
Mange udenjordiske venter på deres mulighed for at møde jer igen og introducere jer for jeres Stjernefamilier igen. I alle er kommet fra jeres egen planet og jeres egen slags har nøje fulgt jeres fremskridt. I er dem, der tog udfordringen op om at stige op i Lyset igen, ved at overvinde adskillelsen, der er forbundet med dualitet. Situationen blev også brugt til at hjælpe andre, der var fanget i de lavere vibrationer og de kunne derved blive inspireret til at løfte sig selv ud af dem. For nogle kan udviklingen være langsom, men med al den hjælp, der gives, er der ingen grund til, at de ikke skulle kunne reagere. Nogle, som Illuminati, nægter stadig hårdnakket at vende sig mod Lyset og Kærligheden, men foretrækker at fryde sig over deres magt over andre sjæle.
Der er nogle af jer, der spekulerer på, hvad jeres formål er med at være på Jorden, idet livet synes ikke at have nogen retning. Vær forvisset om, at al erfaring er af værdi og at alle sjæle ikke slutter deres rejser på dramatisk vis. Til en vis grad afhænger det af jeres karma, idet den ved ​​cyklens afslutning må være ryddet. Så forståeligt nok vil nogle sjæle have en mere travl tid med at rydde deres karma, mens andre vil have meget lidt at tage hånd om. Bekymr jer ikke om detaljerne, men når I konfronteres med jeres udfordringer, så håndter dem så passivt som I kan. Det skulle være den sidste gang, I går igennem sådan en periode med udrensning.
Nogle sjæle er blevet ret knyttet til Moder Jord og vil udvikle sig med hende i forhold til den nye Jord. Andre vil foretrække at "tage hjem" til deres planet, hvor de vil fortsætte med at udvikle sig. Livet står aldrig stille, før I når en komplet tilstand af perfektion, når I vender tilbage til Guddommens Kærlighedsenergi, skønhed og stilhed. Gud ånder Ind og Gud ånder Ud og sjæle sendes ud for at få mere erfaring. I har måske allerede gennemført en sådan rejse, men i det væsentlige er I den samme sjæl hver gang.
Husk, at I gennem alle jeres oplevelser skaber jeres egen fremtid. Den er kun sat i værk for jer, når I rydder karma og har brug for visse erfaringer for at udvikle jer. Hvad I fokuserer på, er, hvad I får, så overvej nøje, hvad I ønsker for jer selv og bliv ikke involveret i negative ting, selvom I trygt kan være en observatør. Ved at fastholde jeres plads i Lyset, er I et eksempel for andre på, hvad der kan opnås.
Folk over hele verden vågner op til sandheden om deres væsen og som tiden går, vil hele sandheden komme frem. Meget lidt er, som I tror, det er ud fra dets ydre fremtoning og I har gennemlevet mange liv, hvor I levede en drøm, der var fjern fra jeres sande virkelighed. I har faktisk været undertrykt og bevidst holdt nede for at forhindre jer i at kende sandheden. Desuden har I sjældent fået lov til at leve i fredelige tider, idet konfrontationer har holdt jer i en tilstand af frygt med ringe udsigt til fred. Dog vil denne situation ændre sig meget snart, idet folk samles og skaber deres egen fremtid med lykke og glæde.
I er alle suveræne Væsner bestemt til at vende tilbage til de højere niveauer, hvor I skal opnå fuld bevidsthed. Det har været jeres skæbne, siden solcyklen begyndte for ca. 25.600 år siden, da I forlod de højere vibrationer for at opleve adskillelse. Det har været en lang, hård oplevelse, men den har haft sine sødere øjeblikke og I har lært meget af dem. I har gjort jer fortjent til at virke som de Mestre, I skal blive og vil i høj grad drage nytte af jeres erfaringer i de lavere dimensioner. De vil gøre jer i stand til at hjælpe andre på grund af jeres erfaringer og jeres første hånds viden.
Ligegyldigt hvor meget de mørke har holdt jer tilbage, sker evolution uden hensyn til deres bestræbelser og I er nu tilstrækkeligt udviklet og bevidste til at begynde at forstå sandheden om jeres eksistens. Ved at anerkende jeres sande potentiale, har I har løftet jer op over de lavere vibrationer og ind i Lyset. Beviser på sådanne forandringer indikeres kraftigt af fremskridtene inden for nye teknologier, der vil rykke jer ind i en ny æra med fremskridt. På det rigtige tidspunkt vil de blive offentliggjort og gøre det muligt for fremskridt at tage et spring fremad. Det er et afventende spil, der er nødvendig for at sikre, at når det er tid til at gå videre, er det helt fri for indblanding.
Jeres lange rejse gennem dualitet er næsten ovre og I befinder jer nu på strækningen hjemad. Der er naturligvis meget arbejde at gøre for at føre jer ind i den Nye Tidsalder, men snart skal I blive fri af den kontrol, som Illuminati har påtvunget jer. Frihed nærmer sig og festlighederne kan snart begynde. Ulighederne og nød vil der snart blive taget hånd om og de første tiltag er tæt på manifestation. Så mist ikke modet, idet problemerne bliver bragt op til overfladen for at kunne udrenses. Denne tid vil passere meget hurtigere, end I måske forestiller jer, da I vil få hjælp og vejledning til at håndtere udfaldet. Den Galaktiske Føderation har været med jer hele vejen, men det er kun for nylig, at de er begyndt åbent at kontakte jer og snart vil de gøre sig synlige oftere.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, August 5, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. august 2016
Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. august 2016
Endnu en gang tager tiden fart og mange af jer har undret jer over, hvor hurtigt dette år går. Det vil fortsætte, idet vibrationerne bliver højere og højere. Opstigning nærmer sig og når det sker, vil I stige op så hurtigt som med et blink af øjet. Fordi den Menneskelige Race fortsætter med at højne deres vibrationer, er det muligt for jer at nå det optimale niveau meget snart, men vid, at på nuværende tidspunkt er tingene under konstant forandring, hvilket gør forudsigelser vanskelige. Dog vil den endelige beslutning blive truffet af Gud i dette Univers.
Vær forvisset om, at Opstigning er godt i gang og intet kan stoppe det forventede udfald i at finde sted. Så ignorer Klikens handlinger, der stadig tror, ​​at de har magt til at forpurre forsøg på at sætte en stopper for deres krig mod Jordens befolkning. Deres magt er allerede blevet indskrænket og vil aldrig igen vende tilbage til det tidligere niveau. Deres dage er talte og i sidste ende vil de ikke have andre muligheder end at overgive sig. Ethvert forsøg på at undgå retfærdighed vil mislykkes og de vil til sidst blive fjernet fra denne planet. Deres håndlangere kan stadig forårsage problemer, men også de vil blive tvunget til at opgive deres planer om at overtage Jorden og dens befolkning. Brexit har udviklet sig hurtigt og sådan vil det fortsætte, efterhånden som andre også gør det samme og det har gjort det muligt lande at undslippe Illuminatis kløer.
Uroen vil fortsætte, mens de gamle energier fader ud og de nye overtager deres plads. De negative kræfter er i vild forvirring, da deres udenjordiske Herskere ikke længere er i stand til at støtte dem. Sammenbruddet har allerede bevirket, at nogle indtrængende bønfaldt gennem forhandling om at redde deres liv og forudsat de accepterer, hvad de tilbydes, vil de blive anbragt, hvor de ikke længere kan blande sig i de fremtidige planer for Jorden og hendes civilisation. Uanset hvad der sker, så tillad ikke, at frygt bliver en del af jeres liv og fasthold hele tiden et positivt syn. Der er realistisk set intet at bekymre sig om, da alt udvikler sig som planlagt og vil medføre det ønskede resultat. De af jer, der allerede er klar, vil stige op med højnelsen af vibrationerne, som fører til Opstigning. Vid, at meget skal ske for at drive jer ind i den Nye Tidsalder og I skal foræres de fremskridt, der bevidst er blevet jer nægtet.
Den Nye Tidsalder vil manifestere sig meget hurtigt og derved indføre mange forandringer i jeres livskvalitet. Fremskridt, der har være tilbageholdt, vil hurtigt blive givet til jer og alle sjæle vil drage fordel af dem. I står på tærsklen til ​​de ønskede forandringer, der vil fjerne behovet for, at jeres tid udelukkende bliver brugt på at arbejde for at kunne eksistere. I vil have mere tid til fritid og kreative udfoldelser, der vil gavne mange mennesker. Forandringer kan medføre en vis grad af uro, men vær forvisset om, at de, der er ansvarlige for dem, har kræfter til at holde dem på et absolut minimum. Ingen vil tabe, da I til sidst alle vil vinde på mange måder, der vil sikre, at I har et behageligt og fredeligt liv. Fattigdom og nød vil blive en saga blot, da alle vil have tilstrækkeligt af deres fornødenheder.
Generelt set vil forandringerne fjerne alle former for forurening og hvor opgaver med at "rydde op" virker overvældende, såsom jeres have og oceaner, er der teknologier, som I på nuværende tidspunkt ikke kender til og som vil bevirke mirakuløse resultater på meget kort tid. I sammenligning med den nye Jord, der venter jer, er jeres nuværende situation som at leve i den mørke middelalder. Intuitivt skulle I være i stand til at erkende sådanne forandringer, idet I, før I inkarnerede, kendte potentialet for Jorden og hendes civilisation. Lykønskninger er på sin plads, da de opgaver, I alle har påtaget jer, på ingen måde har været lette, men i det store og hele har I alle taget fat på dem. Sammen har I overvundet de udfordringer, I mødte og nu står I med hovedet højt hævet, idet den endelige sejr over de mørke er sikker. De vil få mulighed for at råde bod på deres fejltagelser, da Gud stadig elsker alle sjæle uanset deres syndefald. Gud er ikke hævngerrig og straffer ikke dem, der synder, men giver dem i stedet alle muligheder for at vende tilbage til Lyset, da Gudsgnisten er uudslukkelig.
Fremtiden er spændende og kompenserer på nogle måder for de mange liv, I har haft i de lavere vibrationer. Husk, at I aldrig har været tvunget ind i jeres oplevelser og at I i starten meldte jer frivilligt med mulighed for at tilbringe liv i tilsyneladende adskillelse fra Gud. Udfordringen var at rejse ad Lysets Vej til Opstigning ved afslutningen af jeres oplevelser, hvoraf I har vundet meget, der vil blive brugt til at hjælpe andre, der rejser den samme vej. Alle erfaringer er af værdi, selv de, der ud fra jeres forståelse ikke synes at følge noget bestemt mønster. Alle sjæle vil være vokset i dualitet, selv hvis I tager et skridt tilbage for hver to skridt frem.
Nogle mennesker er foruroliget over tanken om, at de skulle have haft inkarnationer både som Mand eller Kvinde, da de i deres nuværende krop ikke kan forestille sig det anderledes. Vær forvisset om, at I alle oplever begge kropsformer, ellers ville I blive ubalancerede, hvis I ikke gjorde det. I de højere vibrationer bliver I til sidst et androgynt Væsen, som er en afbalanceret tilstand, I alle vil opnå. Som I måske forestiller jer, eller har oplevet, er I til hver en tid som Mand eller Kvinde stadig en blanding af begge, men som regel med dominans af det køn, som I er blevet født med. I kan dog have hørt om folk, der kraftigt føler, at de er i den forkerte krop og gennemgår en kønsskifteoperation for at tilpasse sig den. Vid, at sådanne erfaringer kendes af sjælen før inkarnationen og er accepteret som en del af deres læring og udvikling.
I er på vej ind i tider, hvor sandheden skal komme frem og til sidst, efterhånden som vibrationerne stiger, kan kun sandhed eksistere. Det vil derfor gøre det muligt for mennesker at leve med sandhed og de vil end ikke tænke på det modsatte. I kan spørge jer selv, om I ville ønske jer det anderledes. Kan I se, hvor vidunderligt og beroligende det ville være at vide, at alt er baseret på sandhed og I derfor kan have tillid til alt. I vil vide, at I kan stole på, hvad I får at vide og ingen forsøger at føre jer bag lyset eller drage fordel af jer. Det er kvaliteter af ægte kærlighed, der er universel og intet mindre kan eksistere i de højere vibrationer. I kan stadig have et stykke vej at gå for at nå sådanne niveauer, men vid, hvad I arbejder hen imod og vær forberedte.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.


I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, July 15, 2016

Danish -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. juli 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. juli 2016

Begivenhederne tager fart og efterhånden som vibrationerne øges, vil I hurtigt være på vej mod de sidste dage i den gamle Tidsalder. Alle sjæle, om de er klar over det eller ej, bliver påvirket, men få forstår, hvad der foregår. Forandringerne synes ikke at have noget tydeligt mål og efterlader nogle mennesker i frygt uden en forestilling om, hvad fremtiden bringer. Uden de flestes vidende er det alt sammen en del af den udrensning, der er nødvendig for at sætte scenen, så den Nye Tidsalder kan manifestere sig og gør det på et tidspunkt, hvor der ikke er mulighed for indblanding. De fleste lande er allerede klar over, at store forandringer nærmer sig, som vil være til alles bedste og folk finder sammen i samarbejde. Imens dør de gamle energier ud og ikke uden kamp, ​​men det vil være til ingen nytte, da intet kan forhindre forandringerne i at finde sted. Historien vil vise, at Brexit var begyndelsen til enden for Illuminati og deres ambitioner, da ønsket om at være i stand til at styre jeres egen skæbne vil brede sig til mange andre lande. Nogle er allerede indstillet på at følge det britiske eksempel og EU’s opløsning ser ud til ikke at kunne stoppes.

Bag kulisserne er der en bevægelse i retning af valgfrihed og kravet om at få ​​jeres ret tilbage til at bestemme jeres egen fremtid. Det vil stille mange mennesker i en vanskelig finansiel position og hårde tider vil opleves af mange. Men Lysets Kræfter har forberedt sig godt til sådant et tidspunkt og vil være i stand til at sikre, at alle mennesker bliver hjulpet. For at kunne starte distribueringen af NESARA midlerne kræves sikre omstændigheder, som ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. Det kan selvfølgelig begynde i det små, da midlerne er trygt og sikkert der, men for at stille den almindelige befolkning tilfreds kræves fuld kontrol på alle områder. Når tiden er inde, så vær forvisset om, at St. Germain vil lede operationerne og fordelingen af ​​midlerne.

Som et resultat af, hvad der sker omkring jer, nærmer de sidste dage i den gamle Tidsalder sig. Det vil give mere tid til at komme på nye ideer og fremskridt, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Som I er begyndt at opleve, har rigtig mange acceptable forandringer allerede vist sig og store forandringer vil følge forholdsvis hurtigt. Når de begynder, vil der ikke være nogen forsinkelse med at give dem videre til folket, da der med Stjernefolkets hjælp alene er et stort potentiale, der kan bidrage til, at operationerne foregår hurtigt. Sammen med de personlige fordele er der intentioner om at hjælpe på andre områder som transport og sundhed. Det er alt sammen en del af det at føre jer hurtigt ind i den Nye Tidsalder, så I kan begynde at modtage nogle af fordelene. Mens det hele finder sted, vil I fortsætte med at stige op og i en ikke alt for fjern fremtid lader I de lavere niveauer bag jer.

Lysarbejdere skal hjælpe andre, når de er bedrøvede, da fremtiden er vidunderlig og næsten ubeskrivelig. Det synes at være en umulig drøm i betragtning af det kaos, der i øjeblikket plager Jorden. Men med teknologier, der er langt forud for jeres nuværende evner, vil ting hurtigt ordnes. I vil hurtigt se orden genoprettet og fred etableret. Så husk, at meget er blevet lovet og vil blive givet til jer, men først når tiden er inde og det er sikkert at gøre det.
Nogle mennesker er fortvivlede, fordi de er uvidende om årsagen til de omstændigheder, der i øjeblikket hersker. Lysvæsner bør forsikre dem om, at alt er godt og at større forandringer ventes inden ret længe. Når det bliver tydeligt, at velkomne forandringer har fundet sted, vil de være i stand til selv at se fremskridtet. Regeringer vil også blive påvirket, da I i en Ny Tidsalder har brug for regeringsfolk, der også er af Lyset. Folk vil også have mere sige og være mere engageret i spørgsmål om, hvordan de bliver behandlet og gamle love, der ikke er baseret på Loven om En, vil blive fjernet.

De oplyste børn er allerede klar til at tage ansvar for at hjælpe jer alle til at indtage jeres plads i den Nye Tidsalder. De er gamle sjæle med den nødvendige erfaring til at oplyse jer, så I også kan stige op. I den kommende tid skal I fortsætte med hurtigt at udvikle jer, indtil I er helt klar til Opstigning. Det er jeres endelige mål i denne tid og mange sjæle hjælper jer alle til at blive klar. Det er den vigtigste opgave mht. jeres udvikling i denne tid og der er altid en hånd klar til at hjælpe. Faktisk har den været der hele tiden, men førhen har vibrationerne været så lave, at mange har været uvidende om andre sjæles tilstedeværelse.
For mange er det prøvelsernes tid, som skal afgøre, om I er helt klar til Opstigning. Hvis I endnu ikke er klar, er der stadig rigelig tid til at komme videre, når I er klar. Mange sjæle arbejder sammen med jer og de vejleder jer på jeres valgte vej. Når I ser tilbage på jeres rejse i de lavere vibrationer, vil I undre jer over den måde, hvorpå I med succes er kommet gennem jeres udfordringer. Aldrig igen skulle det være nødvendigt for jer at rejse den samme vej. I vil have forløst jer selv fra de lavere vibrationers tæthed og mørke, alene ved beslutsomhed og udholdenhed. Der er dog altid nogle af jer, der ønsker at vende tilbage og hjælpe andre, der stadig kæmper.
Mens I har været på Jorden, vil I næsten uden undtagelse have udviklet stærke forbindelser med andre. Disse vil ikke nødvendigvis sikre, at de pågældende sjæle vil stige op samtidig med jer, men I kan finde ud af, hvor de er. Nogle sjæle vil vælge at forlade planeten, men I vil stadig være i stand til at kontakte dem. Et stærkt bånd vil helt sikkert altid forbinde jer med dem igen og I vil være i stand til at få kontakt med dem igen. Nogle sjæle kommer fra grupper, der er dannet, fordi de har de samme interesser og ønsker. I virkeligheden bliver de som én sjæl og alle udvikler sig sammen.
I det store intet kan I bogstaveligt talt finde, hvad I end kan forestille jer og som et Lysvæsen kan I rejse til steder ved tankens kraft. Som I begynder at forstå, er livet helt anderledes, end hvad I har været vant til tidligere. Alligevel kan I stadig antage en krop for at opleve den højere form for manifestation. Til sammenligning er livet på Jorden så langsomt og I bruger en masse tid på at bevæge jer fra et sted til et andet. Som et Lysvæsen kan I blot tænke på, hvor I ønsker at være og rejser derhen øjeblikkeligt. Så mange ting er anderledes, end hvad I er vant til, så I gør klogt i at have et åbent sind.
 
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.
I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, July 8, 2016

Dansk -- Mike Quinsey. 8. juli 2016

Mike Quinsey. 8. juli 2016

EU’s opløsning er begyndt og vil nå det langsigtede mål om at give magten tilbage til folket. Det er begyndelsen til enden for Illuminatis planer om at kontrollere verden og efterhånden som deres autoritet mindskes, vil I se, at dem, der sætter det at tjene folket højest kommer til deres ret. Der vil ikke være nogen vej tilbage til trods for de mørkes forsøg på at ændre den uundgåelige skæbne, der nu udfolder sig. Mange Lysarbejdere har ventet på dette tidspunkt for at kunne gå videre med deres planer om etablering af et frit samfund. Det vil tage tid at få ændringerne igennem, men intet får lov til at sinke dem og snart vil I se de ønskede ændringer finde sted. Mennesker har en tendens til at være utålmodige i forhold til handling, så de har bevis for, hvad der er lovet og de vil være tilfredse, efterhånden som omstændighederne ændrer sig, hvilket tillader dem at gøre det almindeligt kendt.

Mange mennesker kan kun se det, der er lige foran deres øjne og forstår ikke, at Menneskeheden står på tærsklen til store forandringer, der gavner dem. Der er kræfter i de højere dimensioner, der styrer begivenhederne på Jorden og også sikrer, at folkets ønsker opfyldes. Magt skifter hænder fra de mørke til de mennesker, der nu finder måder at udøve deres nyfundne autoritet på for at etablere Lyset, hvor det direkte kan hjælpe folk. Vær forvisset om, at hvis I arbejder for Lyset, vil I få hjælp og beskyttelse, medmindre I af karmiske årsager er bestemt til at opleve et andet udfald. Men sådanne tilfælde vil være undtagelsen og I vil normalt ikke have grund til bekymring. Fortsæt jeres arbejde og vid, at dette er tiden, hvor det vil give de ønskede resultater.

Disse er tider med prøvelser for dem, der er godt på vej til Opstigning, da I, når I føler jer stærkest, får jeres sidste prøvelser. Det er altid, når I er bedst udrustet til at håndtere dem, så vær ikke unødigt bekymrede for, hvad der kan ske. Efter at være kommet så langt efter mange liv, ville det være overraskende, hvis I ikke kom igennem de sidste tider. Vær dog beredte og vid, at jeres Guider vil være ved jeres side for at yde hjælp og opmuntring. I bliver aldrig bedt om at gøre ting, der overstiger jeres evner, så I har ingen grund til bekymring. Nogle af jer er så udviklede, at I allerede er fri af karma af nogen betydning, så frygt ikke vanskeligheder med at komme igennem de sidste faser til Opstigning.

Har I bemærket subtile ændringer i dyreriget, da de også påvirkes af de stigende vibrationer. I nogen tid nu skulle I have bemærket nogle mærkelige "partnerskaber" mellem dyr, der er fjender, når de er i naturen. Det er endnu et tegn på svækkelsen af rovdyrets drifter, der normalt er almindeligt i dyreriget. At "Løven skal ligge med Lammet" begynder at gå i opfyldelse og I vil finde flere tegn, hvis I holder øjnene åbne. Der er en tid bestemt til at komme, hvor dyr vil leve fredeligt sammen, ligeså vil Menneskelige Væsner. På nuværende tidspunkt kan det lyde umuligt, men det vil komme meget hurtigere, end I forestiller jer.

Jeres skæbne er at stige op og mange af jer er allerede steget op til et punkt, hvor I har lidt eller ingen karma at rydde. Så hold jer på jeres vej og hvis det er muligt, del jeres viden med andre uden at påtvinge dem den. Alle sjæle vil i sidste ende stige op, men i forskellige udviklingstempi. I kan derfor ikke forvente, at alle sjæle reagerer på sandheden. Mange er blevet tankekontrolleret til at følge en falsk overbevisning, men med tiden vil de se manglerne i deres tro og begynde at søge sandheden. Men når muligheden opstår, kan et ord her og der ofte plante en idé, der kan hjælpe dem til at vågne op til sandheden.

Endelig kan I nu se frem til, at der sættes gang i forandringerne og I vil uden nogen som helst tvivl vide, at den Nye Tidsalder virkelig er på vej. I vil se tilbage og undres over den måde, hvorpå ændringerne blev opnået til trods for de mange forhindringer, der blev lagt på vejen for at sinke eller hindre dem i at ske. Selv nu vil personer med personlige interesser i at holde jeres fremskridt nede forsøge igen og igen at bremse denne udvikling. I det lange løb vil det ikke være til nogen nytte, da Lyset nu er for solidt etableret til at blive hindret i at nå dets mål. I vil stadig være nødt til at håndtere de mørkes desperate forsøg på at forlænge den tid, det tager at bringe ændringerne i stand, men da deres magt er mindsket, vil de ikke være i stand til at diktere den retning, fremtiden går i.

EU’s opløsning er nu i gang og andre lande vil benytte sig af lejligheden til at generhverve deres magt. Der er ingen grund til, at I ikke burde være i stand til at skabe nye alliancer, der etablerer et frit marked, hvilket vil det give jer frihed til at følge jeres egne interesser. Som tiden går, vil I også være i stand til fuldt ud at drage fordel af nye opfindelser, der bevidst har været tilbageholdt for, at Illuminati kunne have kontrol over jer. Ændringerne vil blive hilst velkommen af jer, da de vil give jer mulighed for at tage et spring ind i fremtiden og I vil få et mere acceptabelt liv uden de krav, der stilles jer for blot at kunne eksistere.

Der er mere end tilstrækkelig rigdom i verden til, at I kan leve komfortabelt og have mere end nok tid til at følge jeres egne interesser. På et passende tidspunkt vil jeres venner i den Indre Jord, der faktisk er direkte beslægtet med jer, komme op på Jordens overflade og hjælpe jer med fremskridtene. Der vil også være direkte kontakt med avancerede Stjernevæsner, der overvåger ændringerne for at sikre, at fremskridtene sker i overensstemmelse med instrukserne givet af de højere magter. Fra en tid, hvor I bevidst blev forledt til at tro, at I var de eneste intelligente livsformer i jeres Univers, har forholdene på Jorden nu ændret sig dramatisk og sandheden skal åbenbares. I har levet et falsk liv alt for længe og det er nu tid til, at I hører om jeres sande historie og indtager jeres plads sammen med Stjernevæsener. Disse ting vil dog tage tid at ordne, så tillad, at tingene udvikler sig naturligt og alt vil være godt og komme til jer.

I et stykke tid vil fremtiden synes usikker og den vil være evigt foranderlig, indtil det bliver klart, at begivenheder har givet jer en stor del af frihed tilbage. Ikke kun det, men et nyt liv til at rykke ind i den Nye Tidsalder og nyde alle de fordele, der kommer med den. Krige vil ophøre og alle krigsvåbnene vil blive uskadeliggjort og en storslået æra med fred vil blive oplevet af den Menneskelige Race. Ikke længere vil I være indespærret på Jorden, men som Opstegne Væsener have frihed til at rejse ud i Rummet og være i stand til at besøge andre verdener. Jeres rejse fra nu af vil berede jer til en vidunderlig og spændende fremtid.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light 
Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, July 1, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. juli 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. juli 2016

Befolkningen i Storbritannien har udøvet deres personlige individuelle kraft for at indføre ændringer, der en dag vil blive betragtet som begivenheder, der ændrede verden. På nuværende tidspunkt er verden hastigt på vej mod en nedsmeltning, men konsekvenserne vil på ingen måde være så slemme, som nogle siger. I kunne se det som enden på de gamle måder, der ikke længere tjener jer og ud af det vil positive ændringer opstå, der vil placere jer solidt på vejen mod en ny Jord og jeres frihed. Mange mennesker har allerede givet af sig selv for at arbejde for det og meget snart vil begivenheder gøre jer i stand til at hjælpe med at bringe ændringerne i stand. Denne tid har været planlagt i mange, mange år og Lysets Kræfter er godt organiseret til at gå i aktion med minutters varsel for at sikre jer jeres succes.

Resultatet af afstemningen i Storbritannien om deres medlemskab af Den Europæiske Union har sendt chokbølger ud i verden. Selv om der var indikationer, før resultatet blev kendt, på, at der ville være et meget tæt løb, hvor de, der ønskede at "forblive" i EU, så ud til at vinde, men tendensen ændrede sig pludseligt mod slutningen. De sidste stemmer resulterede i et ustoppeligt sving mod at "forlade" EU. Set fra vores højere niveau var det det mest ønskelige resultat, der i sidste ende vil vise sig at have gjort jer fri af Illuminatis kontrol. De vidtrækkende konsekvenser vil resultere i, at flere lande forlader EU, hvilket yderligere reducerer deres magt over jer. Vær forvisset om, at de sjæle, der overvåger jeres fremtid, opmuntrede jer til at forlade EU og er derfor meget tilfredse med udfaldet.

I forstår måske ikke helt endnu fordelene ved at forlade EU, men som tiden går, bliver det tydeligere. Det britiske folk skal roses for deres intuitive valg, der resulterede i, at det rigtige skridt blev taget. Ja, hårde tider venter forude, men omfanget af problemerne er på ingen måde så vidtrækkende, som nogle forudser. Hav altid i tankerne, at mange sjæle arbejder for Lyset og er med jer hele tiden og de af Lyset vil blive guidet i deres arbejde. Det er nu tid til at gå sammen for at arbejde som én gruppe, hvor det er muligt, for at genindføre frihed og forberede den kommende Opstigning. Jo mere de mørke undertrykkes og stoppes i at fuldføre deres planer, desto mere frihed vil I have til at komme videre og indtage jeres retmæssige plads i den Nye Tidsalder.

Forstå, at I alle var klar over de vanskeligheder, I ville støde på, før I genvinder jeres frihed fra "fængslet" Jorden. Nu vågner så mange af jer til sandheden og ethvert forsøg fra de mørkes side på at vildlede jer bliver gennemskuet for, hvad de er. Efterhånden som flere af jer begynder at indse, hvordan I er blevet holdt nede, vil der komme en opvågnen og et oprør mod dem, der har begået de handlinger, der har vildledt jer. Dog bør hævn overlades til dem, der søger at udøve retfærdighed, da I kan være forvisset om, at ingen synder mod folket eller Guds Love vil gå ubemærket hen. Hæv jer over Menneskets normale reaktion, når I støder på sådanne problemer og ved at være et godt eksempel hjælper I andre ved at vise dem vejen frem.

For de fleste af jer, bortset fra at være på Jorden i denne tid på grund af de muligheder, der tilbydes for at fremskynde jeres udvikling, er I her, fordi jeres erfaring viser, at I er klar til at håndtere de vanskeligheder, ændringerne uundgåeligt vil bringe. Indadtil ved I, at alt vil udvikle sig tilfredsstillende, men i denne særlige tid er der et sådant kaos, at det er svært at forstå. Bliv ikke desto mindre ved med at være fokuseret fremad og bliv ikke forstyrret af det, der sker omkring jer. Der er meget, I er helt uvidende om og efter omstændighederne er det godt, da det giver jer tid til og mulighed for at koncentrere jer om jeres egne behov. Intuitivt bør I vide, om I stiger op i Lyset og om I har brug for at fastholde jeres fremskridt især i sådan en vigtig tid. Opstigning vinker forude og selv om jeres Guider arbejder sammen med jer, afhænger successen af jer og jeres hensigt til at ville lykkes. Er I i tvivl, så spørg om hjælp og den vil helt sikkert komme, men som I allerede er blevet rådet til, vær åben for, at det kan komme på en anden måde eller i en anden form, end I måske havde forventet. Jeres Guider vil vide, på hvilken måde de bedst kan hjælpe jer.

Historien viser, at den Menneskelige Race er bedst, når omstændighederne er værst og mange, mange usædvanlige gerninger finder sted. Medfølelse kommer op til overfladen og ofte samles de, der giver sig selv for at hjælpe andre i nød. Jorden er i øjeblikket et vidunderligt sted at tjene dem, der ofte har et desperat behov på grund af sult eller afsavn. Den kærlighed, der følger sådan en hjælp, opløfter den, der får den og hæver generelt vibrationerne hele vejen rundt. Det er sandelig det øgede vibrationsniveau, der med tiden vil løfte jer ud af de lavere vibrationer for altid. I virkeligheden er energi alt der formes af tankens kraft og har selv i denne tid en effekt, selv om resultatet er længere tid om at manifestere sig.

I har meget at bringe tilbage til jeres hukommelse, da det meste af jeres viden ligger dybt i jeres underbevidsthed. Imidlertid er tiden allerede begyndt, hvor vibrationerne tager fart og løfter jer op af det mørke, der omgiver jer. Der er mange venlige søde kærlige sjæle, der arbejder i de lavere vibrationer for at bringe Lys og Kærlighed til de indbyggere, der famler i mørket. Kan I forestille jer, hvilket uvelkomment niveau det er, hvor meget lidt kan holde sin form eller facon særlig længe. Sjæle på sådan et niveau bliver ikke på nogen måde straffet, men er blot der, hvor vibrationerne er på et niveau, der svarer til deres egne. Det er derfor, de har brug for en masse hjælp for at kunne rejse sig igen.

Uanset hvad I tænker om dem, der er faldet i hullet, så husk, at de stadig bærer Guds Lysspire, som er uudslukkeligt. Derfor har de alle muligheder for at rejse sig igen og hjælp er altid ved hånden for at hjælpe dem med at nå det. Når deres tid kommer, bliver sådanne sjæle æret for at have været i "Helvede" og tilbage igen og for at være blevet så meget desto stærkere på grund af det. Ingen sjæl er nogensinde uden håb og ved hvert skridt er hjælp til rådighed for at løfte dem op igen. Så vær medfølende, når I er berøring med dem, der stadig arbejder på at finde vejen hjem, da de ofte følger selve den vej, I har skabt. Jorden er en skole, der tester jer til grænsen, men aldrig over, så husk, at I udvikler jer meget hurtigere ved at være i de lavere dimensioner, så tag livet alvorligt og sikr jer, at I når toppen. Efterhånden som I udvikler jer på jeres rejse, vil I altid finde, at sjæle, som er gået forud for jer, rækker ud for at give jer en hjælpende hånd.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Website: 
Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, June 24, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. juni 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. juni 2016

Jeres potentiale er sådan, at med den rette tro kan I gøre det, I sætter jer for og i takt med at I hæver jeres vibrationer, så øges jeres potentiale også. Positiv tænkning virker allerede for jer og måske er et typisk eksempel selv-healing. Igen er det et spørgsmål om troen på sig selv og en positiv tilgang til det, I ønsker at opnå. Med tiden vil I blive så gode til selv-healing, at brug af jeres kræfter bliver en naturlig ting. Naturligvis stiger det eksponentielt i grupper, men selv da vil det kun ske, så længe sjælen er fri af karmiske spørgsmål, der kan blokere for selv-healing.

Verden er inde i en periode med udrensning, idet endnu uløste karmiske spørgsmål bliver ryddet. Resultatet er konstante problemer, der ikke hjælpes af de mørkes anstrengelser, der forsøger at påtvinge jer deres ændringer. Deres succes bliver begrænset af Lysets Kræfter, der følger alle igangværende aktiviteter. I skal snart nå et punkt, hvor deres magt til at gribe ind i jeres liv, vil blive forhindret. Allerede nu oplever de begrænsninger og mister den magt, som overbeviste dem om, at det ville lykkes for dem at gennemføre fuld kontrol over Menneskeheden. Det vil ikke blive tilladt og Menneskeheden bliver gradvist gjort fri af deres greb.

De mest forbløffende afsløringer skal snart afsløres for jer, som vil hjælpe jer med at tilpasse jer sandheden om jeres sande skæbne. Vær forvisset om, at I vil blive glade for at vide, hvad der er i vente for jer og alt vil blive gjort for forsigtigt at fortælle jer nyhederne. Så mange sjæle er stadig uvidende om, hvad der foregår omkring dem og i nogle tilfælde foretrækker de ikke at kende sandheden. De er bange for, at det vil ændre deres liv, når de er glade for livet, som det er. Men når sandheden gradvist afsløres, vil det snart blive klart for dem, at en lykkelig fremtid ligger forude. Ændringerne vil komme hurtigt og befri jer for det konstante pres, der hviler på jer, fordi I tilbringer meget af jeres tid med at arbejde. I virkeligheden skulle I have meget mere tid til jer selv og være i stand til at følge jeres egne interesser, der giver jer glæde og er tilfredsstillende. Det er ikke meningen, at I skal være slaver og være nødt til at arbejde simpelthen for at kunne eksistere. I sidste ende vil hver eneste sjæl få de daglige fornødenheder dækket og derved give jer mere tid til at være sammen med jeres familier og følge jeres egne interesser.

Som tiden går, vil I gradvist blive gjort bekendt med sandheden om jeres historie og planerne for jeres fremtid. Der vil være en pludselig spurt fremad, der kompenserer for mistede muligheder, når I bevæger jer ind i den Nye Tidsalder. Af betydning er udnævnelsen af ​​folk, der kan betros ansvaret for at lede. Sådanne ændringer er godt i gang og klar til at blive indført, så snart tiden er inde, hvilket er, når de, som ville gribe ind, er fjernet. Planen for jeres fremtid er allerede blevet forberedt og vil føre jer til det "forjættede land", hvor fred hersker og livet er en glædelig oplevelse. I vil ikke behøve at tilbringe år efter år med at rette op på alle fortidens ødelæggelser og alt vil blive bragt i orden på meget kort tid.

Jeres nye liv vil blive så anderledes, end hvad I nu kender og ændringerne vil være yderst kærkomne og give jer meget glæde. Efterhånden som jeres vibrationer højnes, vil jeres tanker være fokuseret på varig fred og Menneskeheden vil blive som én, alle med de samme mål for øje. Krig og alle ting forbundet med krig bliver en saga blot og al negativitet og konstant ufred vil være væk for altid. Der vil ikke være behov for eller plads i fremtiden til krigsvåben og alle vil være i stand til at leve deres liv i fredelig sameksistens. Det vil komme til at ske i de flestes liv og meget snart skal I se de første skridt i den retning.

Folk bekymrer sig om deres velbefindende, men som ændringerne begynder at ske, kan I være sikre på, at jeres helbred vil have første prioritet i vores handlinger. Nye behandlingsmetoder, som vil gøre op med kirurgens kniv og være uden bivirkninger, vil blive indført. Meget vil ændre sig, som vil bringe jer helt ind i den Nye Tidsalder med alle de fordele, der følger med. Alle aspekter af jeres liv vil i sidste ende blive opløftet, så fortvivl ikke, da alt er planlagt på forhånd for en hurtig forandring. Omfanget af opgaverne er ikke noget problem, da vi har ubegrænsede ressourcer til vores rådighed. Alle nødvendige handlinger vil hurtigt blive gjort færdige med mindst ulempe for jer.

I den nærmeste fremtid vil Lysets Kræfter finde det sikkert åbenlyst at lande på Jorden og når de gør det, vil I blive hjulpet og vejledt i jeres arbejde. Med vores avancerede metoder vil problemer blive løst på næsten ingen tid. Forbrændingsmotorer vil til sidst være forældede, om ikke andet så af den grund, at I ikke længere får brug for sådanne ressourcekrævende og antikverede maskiner. Forurening er naturligvis en anden faktor og den vil blive fjernet, således at I får en sundere eksistens. Der er systemer, der giver mulighed for at rejse på næsten ingen tid, som de mørke allerede anvender, men har holdt for sig selv. Vær forvisset om, at I med tiden vil nyde godt af alle fordelene ved en moderne Tidsalder og det vil ligge langt ud over, hvad I kan forestille jer nu.


At vide, hvad der er i vente for fremtiden, burde give jer tro på, at I kan tackle alle nuværende problemer, så de er løst en gang for alle. I har altid været guidet til at handle på en måde, der er til gavn for jer alle. Det har altid været sådan, idet den Menneskelige Race som helhed har været bestemt til at fuldende cyklussen med succes. Tidligere cyklusser er endt i katastrofer, hvilket jeres historiske optegnelser viser og hver gang har I været nødt at starte på ny så at sige fra bunden. Så I kan give jer selv et klap på skulderen for, at det endelig er lykkedes for jer. I har altid været guidet i håb om, at I ville nå jeres mål, men måden, det skulle fuldendes på, har været op til jer. Jordens nuværende tilstand synes næppe at ville indikere, at I har haft succes, men sådan er det, hvilket I snart vil finde ud af.

Alt synes at ske med en sådan hastighed, at I føler, at I har tilstrækkelig tid til at tage vare på alle jeres behov. I kunne se det, som et godt tegn på, at vibrationerne fortsætter med at opløfte og gradvist vil lade de lavere bag sig. Så I kan se frem til en mere positiv periode, hvor alt det arbejde, der er lagt i for at bringe mere lys til Jorden, er lykkedes. Det hjælper til at vække sjæle, som har været holdt nede af de lavere energier og giver dem hjælp til at rejse sig igen, hvilket er enhver sjæls skæbne. Vær positive og hold godt fast i jeres vision for fremtiden.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.