team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Saturday, September 24, 2016

Danish -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 23. september 2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 23. september 2016
Overalt i verden er der konfrontationer og kampe, idet de mørke Kræfter forsøger at dæmme op for de tab, de oplever. Det vil ikke være til nogen nytte, da deres magt bliver brudt ned og de mister kontrollen over udfaldet af begivenheder. Deres dage er talte, da deres ledere ikke længere er i stand til at beordre deres tilhængere til at opnå det resultat, de havde planlagt. Den tid, hvor de ikke har magt og indflydelse, er i sigte og der er ikke noget, de kan gøre for at ændre udfaldet. Når I ser det udefra, har I ikke mulighed for at kende de sande fakta, da så mange ting sker på samme tid. Men de, der arbejder for at gøre en ende på fjendtligheder og for fred i verden, er placeret, hvor de kan påvirke det, der sker, og endnu vigtigere, udfaldet.
Der er et godt stykke vej at gå endnu, før det bliver tydeligt, at store forandringer er på vej, men når først de begynder, vil tingene hurtigt ændre sig. Alt det, I er blevet lovet, vil manifestere sig på relativt kort tid, da forberedelserne allerede er gjort. Trøsten ved at skulle vente så længe på handling vil være, at mange flere sjæle vil være vågnet til sandheden. Lyskvotienten er steget og en betydelig stigning i vibrationer har fundet sted. I er uangribelige og intet vil ændre udfaldet, hvilket er at se de af Lyset stige op. Endelig vil I påbegynde den rejse, der fører jer tilbage til der, I kom fra og I har altid vidst det underbevidst, idet I kendte resultatet, da I valgte at lade jer droppe ned i de lavere dimensioner for at opleve adskillelse.
Når I er vendt tilbage til de højere niveauer, vil I have et herligt liv foran jer. Som et Galaktisk Væsen kan I frit vælge jeres næste oplevelse, men med henblik på at fortsætte jeres igangværende udvikling. På alle stadier er der altid hjælp til, at I kan beslutte, hvad der er jeres bedste muligheder, men det endelige valg er op til jer. Efter at have fået mere erfaring i de lavere dimensioner, er I vokset som sjæl og vil være så meget desto større på grund af det. Faktisk har jeres udviklingshastighed været hurtigere, end hvis I var blevet i de højere vibrationer.
Bevar fokus inden for jeres egen energi og I vil være i stand til at nyde de forandringer, der umiddelbart ligger forude. Jeres samfunds og jeres livs transformation vil være mirakuløs, hovedsagelig fordi det vil ændre de måder, der er nødvendige for at løfte jer op. Under normale omstændigheder ville sådanne forandringer tage lang tid om at manifestere sig, men det meste af det hårde arbejde har allerede fundet sted. Meget venter jer, der lige nu blot er ud af syne, såsom Lysbyer, der vil forbavse jer med hensyn til deres pragt. Som I allerede har fået at vide, er den første så nær på at manifestere sig og vil blive efterfulgt af mange flere.
Intet sker uden at have et bestemt formål, så når der sker noget for en person eller grupper af sjæle, skulle det være muligt at forstå årsagen. På den måde vil oplevelsen have værdi og hvis det er for at rydde karma, skulle I være i stand til at forstå formålet. Alt, hvad der sker, er af betydning på en eller anden måde, selv om det ikke står klart for jer. En lektion lært gennem faktiske erfaringer er bestemt til at have en indvirkning på jer og vil næsten helt sikkert ikke blive glemt. Så når I har en nødvendig oplevelse, så prøv at forstå grundene bag det. På den måde vil I kun behøve at gå gennem lektionen en gang. Hvad evolution angår, ville liv være meningsløs, hvis ikke det gav jer mulighed for at udvikle jer.
Når I nu er på nippet til at lære så meget om jeres egen evolution, er det vigtigt, at I noterer jer jeres oplevelser. En lært lektion vil ikke nødvendigvis blive præsenteret for jer igen, så sørg for, at når I bliver testet, at I tager udfordringen alvorligt. Hvis I ikke gør det, vil den næsten helt sikkert komme igen. I bliver ikke testet over jeres evner, så I kan forvente at komme sejrende ud på den anden side. I har måske venner eller slægtninge, der ikke synes at have nogen store udfordringer i deres liv, men forstå, at I til dels vælger, hvor hurtigt I gør fremskridt. Da vi befinder os i de sidste tider, er det kun naturligt, at de sjæle, som er tæt på at gøre det færdigt, vil ønske at prøve og slette eventuelt resterende karma, som de har, for at kunne stige op nu.
Universet er fuld af liv og det, der eksisterer i de højere dimensioner, kan ikke ses af jer. Men for det tilfælde at sådanne livsformer ønsker at blive set, vil de sænke deres vibrationer og har gjort det med det formål at besøge jeres Jord. Mere avancerede sjæle vil også antage en fysisk krop, hvis der er brug for dem til at udføre en opgave på Jorden. Dimensionerne flyder sammen på steder og når det sker, kan I se "syner" af de højere Væsener og sådanne syner kaldes undertiden indbildning. De "usynlige" befinder sig også det samme sted som jer, men nogle gange vil folk kortvarigt se dem, før de forsvinder igen.
Mange mennesker går igennem en udfordrende tid, i forsøget på at leve deres liv på den bedst mulige måde og undgå at blive fanget i negative problemer. De, det lykkes for, gør det ved at fokusere på alt det, som er positivt og at leve i en energi af kærlighed til alle mennesker. Det er svært, når I står over for fjendtlige mennesker eller situationer, men så længe I kan være centreret i jeres egen energi, vil I klare jer. Hver gang det lykkes for jer, styrker I jeres egen position og vokser til et punkt, hvor I ikke længere re-agerer på negativitet omkring jer. Det kan lyde svært, men vær forvisset om, at det er en sindstilstand, som I kan opnå og I bliver upåvirket ved at være Kærlighed i Aktion.
I vil opdage, at folk vil føle sig afslappet og opløftet af jeres højere energier og vil spekulere på, hvordan I har opnået det. Hele jeres måde og levevis vil tiltrække andre, der måske kommer til jer for at få råd og ønsker at lære jeres hemmelighed. Der er ingen grund til, hvorfor I ikke skulle fortælle dem det og opmuntre dem til at følge jeres eksempel. At vise Universel Kærlighed i alle situationer er det, de vil forsøge at nå og det er lettere sagt end gjort, men det må starte et eller andet sted på et tidspunkt. Alle sjæle vil på et eller andet tidspunkt stå over for en sådan udfordring og hvis de er forpligtet til succes, er der ingen grund til, at de ikke skulle kunne opnå det.
Gør jeres bedste, selvom I til tider fejler, da det er bedre at have prøvet end slet ikke at have prøvet. Al erfaring udvikler jer, selvom I føler, at I ikke udvikler jer. I har også jeres trofaste Guider, der ledsager og opfordrer jer til at fortsætte, ved hånden. De ved, at jeres indsats vil blive belønnet, når tid er og at det vil lykkes for jer, så vær positive og hav tillid til jeres evner.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, September 16, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. september 2016.Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. september 2016.
Det ser ud til, at spørgsmål vedrørende "Revalueringen" nu har nået det punkt, hvor alle involverede G20 lande nu er klar til at gå videre. Det er simpelthen et spørgsmål for dem, der har ansvaret, at arrangere omstillingen, så den gennemføres på en koordineret måde. Det vil være det første historiske skridt mod at skabe fred på Jorden. Der er stadig et godt stykke vej, før total fred kan erklæres og hvert land vil vide, ved at de har tilsluttet sig fredelig sameksistens, at skulle de bryde den, er det med risiko for at blive forvist fra Jorden. Så glæd jer, da den lange ventetid næsten er ovre og en fredelig fremtid er sikret jer og dem, der vil følge efter.
I undrer jer måske over, hvordan de resterende mørke individer kan tøjles, men vær forvisset om, at ballademagere vil blive fjernet fra planeten og placeret, hvor de ikke længere kan forstyrre de planlagte forandringer på jorden. Det er muligt, at mange af de mørkes håndlangere vil overgive sig og ikke længere udgøre en fare for befolkningen. I takt med at den nye Jord stiger op, vil der ikke være plads til nogen mørke sjæle eller deres negative handlinger. Meget snart kan de mange forsinkede projekter, der vil opløfte Jorden, begynde og bringe de velkomne ændringer, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder med fuld fart, i eksistens.
Mange spekulerer på, hvad der kan ske i kapløbet om Det Hvide Hus, nu hvor der udtrykkes tvivl om Hilary Clintons sundhed. Donald Trump synes ikke ivrig efter at blive præsident og Bernie Sanders venter i kulissen. Pludselig ser situationen usikker ud, idet Trump halede ind på Clinton og for nylig oplevede en pludselig stigning i støtten. Sikkert er det, at Illuminati må være yderst bekymrede over den måde, hvorpå begivenhederne har vendt sig imod dem. Vær forvisset om, at uanset hvad der sker, vil Lyset sejre og intet vil forhindre deres march mod sejr.
Der er ingen tvivl om, at med de stadigt stigende vibrationer vågner flere mennesker op til det, der foregår, hvilket resulterer i, at de begynder at stille spørgsmål, i modsætning til tidligere hvor de accepterede, hvad de fik at vide. For eksempel er spørgsmålet om 9/11 aldrig helt forsvundet og flere beviser bliver offentliggjort om, at det var en planlagt nedrivning initieret af Bush familien. Det har hele tiden været ventet, at ved afslutningen af den gamle cyklus ville meget blive afsløret, der ville bringe sandheden op til overfladen. Der har været spekulationer i meget lang tid om, hvem der stod bag 9/11, men nu er beviserne ubestridelige og de ansvarlige vil blive retsforfulgt. Ingen kan undgå at skulle se sandheden i øjnene.
Når I får en gennemgang af jeres liv, ønsker ingen at beskylde jer, men hvis I har lavet fejl, må de erkendes. I kan derefter diskutere jeres fremtidige handlinger med jeres Guider med henblik på at få yderligere erfaringer for at overvinde jeres ufuldkommenheder. Men da I befinder jer ved slutningen af en cyklus, skaber jeres "fejl", alt efter deres art, nødvendigvis ikke karma og Loven om Nåde påberåbes. Som tidligere nævnt, er ideen med gennemgangen af livet ikke at straffe jer for jeres fejl, men at blive enige om en vej gennem yderligere oplevelser, der vil hjælpe jer med at overvinde dem.
Husk, at al erfaring er af værdi og hvis jeres vej fører til, at I tager længere tid om at stige op, gør det en lille eller ingen forskel. I har al Evighed til at lykkes og ingen vil presse jer til at gøre hurtigere fremskridt, men vil helt sikkert give jer al mulig hjælp. Jeres Guider har været igennem sådanne udfordringer før og har god erfaring med at hjælpe jer. Henvend jer til dem, når som helst I har brug for hjælp og de vil være glade for at tjene jer.
Der er to primære veje, der fører folk fremad. Den ene er afgrænset til de lavere vibrationer, idet den forsøger at finde vej gennem røret og problemerne i den tredje dimension. Den anden vej skyder fart mod de højere vibrationer gennem Lysets kraft, efterhånden som den bliver stærkere og stærkere. De to kan ikke fortsætte som hinandens modsætninger og til sidst vil kun Lyset være tilbage og vil lykkes. Det finder allerede en vej frem, idet flere sjæle vågner op og kan se gennem den paradeforestilling, der finder sted. Sandheden findes indeni og de, der intuitivt kan skelne de positive energier fra møget, vil helt sikkert gøre fremskridt. I vil være i stand til at identificere de sjæle, I kan stole på og følge deres anvisninger for at begive jer ud på jeres vej.
I vil få al mulig opmuntring for at finde jeres sande vej. Når den er fundet, skulle I kunne gøre hurtige fremskridt i jeres forberedelser til Opstigning. Som altid vil I blive hjulpet til at overvinde eventuelle problemer, der måtte opstå. Hvis noget føles rigtigt, kan I være sikre på, at det er rigtigt. Identificer jer med de sjæle, som ved deres gerning kan ses som værende af Lyset og følg deres råd eller lære, når I har brug for hjælp. I denne tid bruges mange sjæle til at sprede Lyset og Kærlighed. Med jeres erfaring skulle I kunne være i stand til at identificere dem, der er lærere for den Nye Tidsalder.
De mange forandringer, der venter på at blive bekendtgjort, vil snart være over jer og vil ikke få lov til at blive forstyrret af nogen. Formen er støbt og alt er klar til at gå videre med, men mindre ændringer kan finde sted på grund af justeringer. Hvad der skal ske nu, hvor I befinder jer i den tid, der er blevet kaldt "Sjælenes Høst", er jeres opstigning ind i de højere vibrationer. I har rejst langt og oplevet mange liv, alt imens er I vågnet af jeres lange søvn i Sjælens Mørke Nat. Som I står i dag, er I én, der har løftet sig op og er i stand til at skelne det, der er af Lyset fra det, der er forblevet i mørket.
Medierne er stadig i vid udstrækning under kontrol af de, der støtter de mørke. Men igen lægges der planer for forandringer, således at en sand og pålidelig nyhedstjeneste er tilgængelig. Forudsat I skelner i denne tid, er jeres Internet den bedste kilde til nyheder, da det giver jer en pålidelig opdatering af, hvad der sker i verden. I har tendens til at se på Vesten, når det gælder oplysninger og det er i øjeblikket jeres bedste kilde. Men efterhånden som sandheden afdækkes, vil den spredes til hele verden og til sidst vil alle sjæle blive bevidste om den.
Det er så vigtigt, at alle I, der har fundet vejen frem, koncentrerer jer om alt, hvad der er positivt. Ved at gøre det, giver I jeres kraft til de energier, der bringer ændringerne i stand og det kan ikke siges for mange gange, at det, I fokuserer på, giver I jeres energi til, selvom det måske ikke er jeres hensigt. Lyset har sejret, dog bør I stadig indtage en positiv holdning. Der er meget, der skal gøres og meget snart vil mange af jer blive opfordret til at indtage en fremtrædende rolle med hensyn til forandringerne.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset fortsætte med at oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, September 9, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. september 2016.Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. september 2016.


Tiden går og store fremskridt gøres fortsat med hensyn til påbegyndelsen af de forandringer, I længe har ventet på. Fra jeres perspektiv oplever I, hvad der synes at være en række forsinkelser, hvorimod de er nødvendige skridt, der sikrer, når først de er taget, at intet er i stand til at forhindre det tilsigtede udfald. Vær forvisset om, at meget arbejde foregår bag kulisserne og "start" vil blive givet, når alt, hvad det kræver, er på plads. Større kræfter end dem på Jorden overvåger alle handlinger, så I kan være sikre på, at det endelige mål er for en komplet sejr for Lyset. Det er derfor yderst vigtigt, at I altid holder fokus på de ønskede forandringer, der snart begynder. Planlægningen for denne periode har fundet sted i meget lang tid og intet vil få lov til at forsinke udfaldet yderligere. Lysarbejdere skal roses meget for deres evige støtte og positive tro på fremtiden.


Da vibrationerne fortsætter i den grad med at øges, er deres effekt opløftelse for dem, der kan reagere på dem. Som følge heraf bliver det noget lettere at sætte fart i de forandringer, der er klar til at blive implementeret. De vil i sidste ende ændre jeres syn på livet, idet de giver mulighed for mere fritid til helt at forfølge jeres egen livsplan. Sandheden vil være jeres styrke og som tiden går, lærer I om jeres sande historie og kender den retning, I skulle være på vej i. Meget tid er mistet ved at forfølge falske mål, dog vil erfaringerne styrke jeres dedikation til at holde jer på den rette vej. Mange spekulerer på, hvordan de forestående forandringer kan indføres uden at forårsage forvirring. Svaret er, at planlægningen for denne tid har været gjort omhyggeligt og tager højde for ændringer, hvis nye forhold skulle vise sig. Et enormt antal avancerede Væsener, som vil afsløre sig selv, når omstændighederne er rigtige, bakker op om planen. De har fulgt jeres fremskridt i æoner af tid og er nu klar til at hjælpe jer over de sidste få forhindringer. Sejren er jeres og den vil ikke blive jer nægtet.


Hvis det ikke havde været for de Galaktiske Væsener, ville I nu have levet under meget begrænsende forhold og have været fanget og kontrolleret af de mørke. Men de ville aldrig have fået lov til at udøve sådan en kontrol over jer, da jeres fremtid har været planlagt til at ende med fuldstændig succes og muligheden for at stige op. Dette er normalt ved afslutningen af en cyklus, forudsat Lyset har nået det krævede niveau. Det betyder, at Opstigning er sikret for dem, der ønsker at stige op og har været i stand til at gøre det gennem de udfordringer, der er blevet givet dem. Det betyder at kunne være i stand til at udtrykke jer med Universel Kærlighed og dermed acceptere, at I Alle er Én. Det er ikke let at acceptere alle andre, når I oplever dualitet, da den fokuserer på adskillelse og fremhæver forskellene mellem mennesker. Det meste af tiden ser folk sig som forskellig fra andre, hvilket gør det vanskeligt at forenes i sand kærlighed og forståelse.


Lysarbejdere hjælper andre ved at være et godt eksempel og det betyder enhver sjæl, der indser, at Alle Er Én. Ved at behandle andre som jeres lige, viser I medfølelse og forståelse og det vil hjælpe til at løfte dem omkring jer op. Selv den mindste kærlighedshandling påvirker andre og til sidst vil de følge jeres eksempel. I behøver ikke nødvendigvis at tilhøre praktiserende grupper for at vise jeres kærlighed til andre væsener, da det ikke er afhængigt af dem. Gud er Kærlighed og Alt Der Er. Jeres naturlige tilbøjelighed er at være et kærligt Væsen, men jeres oplevelser i dualitet har lært jer, at ikke alle er lige og at nogle skal undgås og ses ned på. Men efterhånden som I vokser gennem erfaring, begynder I at forstå sandheden og bliver i stand til at acceptere alle sjæle uden at skæve til deres udseende eller overbevisninger.


Blandt jer er mange unge børn, der er kommet for at vise vejen ud af den forvirring, der er skabt af jeres uddannelsessystem. Det hæmmer stilen og væksten hos dem, der ellers ville hjælpe med at vise vejen til fuld forståelse af jeres sande selv. På et eller andet tidspunkt snart må der tages fat på sandheden og unøjagtige oplysninger skaffes af vejen. Ægte vækst vil ikke ske, så længe I forsøger at gøre fremskridt på grundlag af nogle oplysninger, der bevidst forsøger at holde jer nede. Sandheden vil til sidst være alt, der er tilbage, idet alle falske oplysninger kasseres og tiden nærmer sig, hvor selv jeres historie skal skrives om, for at den afspejler sandheden om rejsen gennem dualitet. Gennem hele denne cyklus har I kæmpet for at finde jeres sande selv og det er nødvendigt at forstå, hvordan det skete. I vil så være i stand til at udvikle jer meget hurtigere og sandheden vil være fast forankret én gang for alle.


Krig og alle mulige ting forbundet med den kan ikke føres med ind i den Nye Tidsalder, dette vil gøre det muligt for permanent fred at blive fast forankret. I nærmer jer allerede sådan et tidspunkt og I vil finde fælles fodslag for at etablere et nyt samfund. Et samfund uden fordomme eller falsk lære og baseret på Kærlighed og Lys. Heraf følger, at de Væsener, der nægter at opgive deres gamle måder, vil fortsætte som før, men blive flyttet til en anden lokation for at fortsætte deres erfaringer. Med tiden vil de igen få en anden mulighed for at ændre deres måder og vende tilbage til Lyset.


Folk vil naturligvis være bekymret for andre familiemedlemmers eller venners skæbne, men så længe de er bevidste om, at alle sjæle får de samme muligheder for at udvikle sig og hjælpes med at holde sig på deres Vej mod Lyset, vil der ikke være grund til bekymring. I denne tid er det yderst vigtigt, at I fokuserer på jeres egne behov. I vil intuitivt vide, om I udvikler jer, da I opdager, at det bliver lettere at blive i Lyset og bevare roen, når andre er foruroliget. Under sådanne omstændigheder kan jeres tilstedeværelse hjælpe til at påvirke andre til også at være rolige og hvis I er i en gruppe med ligesindede mennesker, bliver virkningen stærkt forøget.


Jeres kræfter øges faktisk hele tiden og bliver mere mærkbar, hvad angår jeres tanker. For eksempel kan det blive åbenlyst, når det gælder selv-healing og endda fjernhealing. Husk, at når I sender healende tanker ud, når de deres tilsigtede mål, men nogle sjæle lukker af for dem. Generelt gælder, at Ubetinget Kærlighed er kraften bag healing og uden den mindskes effekten.


Meget sker på Jorden, der snart vil føre til de længe ventede bekendtgørelser. Med hensyn til "revalueringen" er alt der, hvor en sidste kontrol kan foretages for at sikre, at den nødvendige dokumentation er på plads. Så der regnes med, at I ikke behøver at vente ret meget længere. I kan være sikker på, at når forandringerne er i gang, får intet lov til at forstyrre udfaldet. Scenen er sat og alle, der deltager, er klar til at gå i gang med kort varsel.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, September 2, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. september 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. september 2016


Aktiviteten imod de mørke tager fart, idet flere grupper skrider til handling mod dem. Den samlede virkning vil mindske deres magt og forhindre dem i at udføre deres plan. Det gør det muligt for dem af Lyset at arbejde med kun lidt forstyrrelse og dermed at kunne nå deres mål. I de sidste tider vil deres tidligere løfter om at sikre, at Opstigning finder sted som planlagt, derfor blive indfriet. Udadtil er der et billede af fortsat uro, men med tiden vil det meste ophøre eller blive tvunget til at stoppe deres handlinger. Vær opmærksom på, at der er Væsener som Sfærerne (Spheres), der er mange tusinder af år forud for Mennesket og har teknologier, som er langt mere udviklet end noget, der nogensinde er tænkt muligt. De kan ændre tingene på et øjeblik og der er absolut intet, der kan gøres for at stoppe dem. På trods af alt vil de ikke blande sig på nogen måde, der ville hindre vores karmiske ansvar.

Meget sker på Jorden i denne tid, da rydning af karma har bragt gamle stridigheder op i lyset. Disse må løses og en position må skabes, hvor modsatrettede kræfter igen kan samles. Dette kan også gælde for individuel karma og mange sjæle har meget at håndtere, hvilket i nogle tilfælde går flere liv tilbage. Lektioner må læres, hvis en sjæl skal blive ved med at udvikle sig. Ofte finder de sværeste sted, når I er stærke nok til at håndtere dem, så ingen får mere, end de kan klare. Karma kan synes uretfærdig, hvis I ikke forstår, hvordan den er opstået, men vær sikker på, at på et tidspunkt vil I få alle detaljerne. Gennem den måde I tænker om det på, kan karma være "god eller dårlig", men om det er det ene eller det andet, får I præcis, hvad I fortjener. Derfor har mennesker, der synes at føre et fredeligt og problemfrit liv sandsynligvis ryddet deres karmiske gæld.

Når I tænker over fremtiden, så vid, at I skaber jeres del af den nu, selv om det blot er i jeres underbevidsthed. Muligheder placeres på jeres livs vej, så I kan arbejde jer hen imod fuldendelse, det er så meget vigtigere nu på grund af betydningen af de sidste tider. Men I har stadig jeres frie vilje til at ændre mening og sædvanligvis ville I ikke gøre det, medmindre I havde drøftet det med jeres Guider. De forstår bedre jeres position, da de kan se tilbage på jeres tidligere fremskridt og udvikling. At I har sådanne omsorgsfulde sjæle omkring jer sikrer, at I ikke tager en helt forkert beslutning. Selv uden et bevidst kendskab til jeres Guider, har de konstant vejledt jer på jeres vej, så I fik de erfaringer, I ønskede at få. Nogle gange kan en sjæl føle sig ensom eller endda forladt, men vær forvisset om, at jeres Guider altid er med jer. Der er tidspunkter, hvor det er bedst, at I grundigt overvejer jeres handlinger og hvad de fører med sig, i ro og fred og alene.


I alle er modige sjæle, der påtog jer opgaven at opleve de lavere dimensioner, vel vidende at I ville glemme jeres sande selv. I har kæmpet i hvert liv for at løfte jer selv op igen og har oplevet op-og nedturene i den 3. dimension. Nogle af jer har sat jeres præg og jeres navne er skrevet ind i historiebøgerne, men med tiden vil det blive glemt, da det har tjent sit formål. Berømmelse eller skam videreføres ikke, men er blot en del af jeres nødvendige erfaringer. Når alt kommer til alt, er I alle lige som opstegne sjæle, når I indtager jeres plads i Galaksen som et Galaktisk Væsen. Den tid kan ligge langt fremme for jer, men det er godt at vide, hvad fremtiden byder og kende det mål, I sigter efter. Det er jeres rejse tilbage til de niveauer, som I forlod, da I frivilligt meldte jer til at opleve separation.

Mange Lysarbejdere har tilbudt deres tjeneste for at hjælpe Menneskeheden gennem den kommende tid med forandringer og hver enkelt vil blive brugt i overensstemmelse med deres erfaringer. Som I kan forestille jer, vil der være en hel masse at gøre, når forandringerne trygt kan sættes i gang. Men, som tidligere nævnt, vil de Galaktiske Styrker i høj grad hjælpe jer ved at bruge deres avancerede teknologi, hvor det er muligt. Prioriteten er at give hver enkel sjæl en anstændig levestandard, indtil de er i stand til at forsørge sig selv. Derfor vil det første sted for opløftelse være det, I kalder den Tredje Verden. De kan imidlertid arbejde hurtigt og i virkeligheden behøver ingen vente længe på hjælp.

Der er i øjeblikket to tankesæt, der er aktive og den ene er af lavere vibrationer, hvor handlinger er baseret på de gamle overbevisninger, den anden er præget af åndelig forståelse og budskaberne fra jeres Venner i Rummet. De to er ikke kompatible og giver anledning til megen misforståelse og forvirring, samt bevidst vildledende oplysninger. I rådes derfor til at identificere kilden til falske rapporter og meddelelser og afvise dem. De tvivlsomme kilder vil under alle omstændigheder gradvist falde væk.

Meget ofte stilles spørgsmålet, hvem af jer der vil gå over før Opstigningen og svaret er alle jer, der har det som en del af jeres livsplan. Det betyder ikke, at I vil gå glip af denne store begivenhed, da I vil være lige så bevidste som dem, der bliver på Jorden. Jeres grad af deltagelse vil være forskellig, men alle vil samles, når Opstigning har fundet sted. Selvfølgelig er alt dette arrangeret med jeres billigelse før jeres inkarnation på Jorden og vil have været drøftet med jer. Alle livsplaner er kommet i stand og tilrettelagt for at virke i jeres bedste interesse.

Det er næsten sikkert, at enhver sjæl på Jorden i denne tid er til stede, fordi de har udviklet sig tilstrækkeligt til at drage nytte af denne sidste periode af cyklen. Mange vil intuitivt vide, at dette er deres sidste inkarnation i de lavere vibrationer og der er ingen grund til, at de ikke skulle stige op. Det er en tid for fejring, selv om I ikke husker de forskellige liv, der har ført jer til dette punkt. Der vil dog være en gennemgang af jeres liv for at sikre, at de erfaringer, I skulle have, er blevet godt lært. I vil helt sikkert ikke behøve at skulle gå de samme prøvelser igennem igen, selvom I måske kan komme til at stå over for dem igen på et mere acceptabelt niveau. Husk altid, at I aldrig holder op med at lære og stadig har højere niveauer at opleve.

Fremtiden er lys og indbydende og der er rigelig belønning til alle de modige og store sjæle, der meldte sig frivilligt til at prøve kræfter med de prøvelser og modgang, som de lavere vibrationer tilbyder. I alle så dem i øjnene med tillid og vidste, at jeres Guider og andre af Lyset ville følge jeres fremskridt og altid være med jer. Festlighederne er arrangeret og spændingen stiger allerede. Så gå gennem de sidste dage og opgaver, som I stadig mangler at udføre, med tillid og glæde i jeres hjerter, vel vidende at jeres rejse næsten er slut.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.


I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, August 26, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv - 26. august 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv - 26. august 2016

Det skulle være indlysende for jer, at tingene nærmer sig en afslutning, hvad ”revaluering” angår. Det hårde arbejde er blevet gjort og det, der nu mangler, er en offentlig erklæring om de forandringer, der vil være begyndelsen på en ny æra for den Menneskelige Race. Et forsøg herpå for ganske nylig blev forsinket af endnu en handling fra de mørkes side, men det blev hurtigt ordnet og I er nu igen klar til at gå videre. De mørke bliver langsomt spærret inde, men forsøger stadig at forhindre, at tingene når den ønskede afslutning. Men uanset hvad der sker, bliver deres evne til at forstyrre eller forsinke Opstigning mindre og mindre. Til tider grænser deres handlinger til desperation, idet nettet lukker sig om dem og de kæmper til det sidste for at undgå retsforfølgelse. Men der er ingen måde, hvorpå de kan undslippe deres skæbne og stå til ansvar for de mange forbrydelser mod Menneskeheden.

Generelt set højnes bevidsthedsniveauet på planeten Jorden stadig og vil fortsætte med det, indtil fuld bevidsthed er opnået. Enhver sjæl vil blive påvirket af de øgede vibrationer og det eneste spørgsmål, der er tilbage, er, om de kan fortsætte med at stige op med dem. Nogle sjæle vil finde det vanskeligt og ubehageligt med en deraf følgende forvirring og vil være ude af stand til at forstå, hvad der sker. De vil først komme ud af denne tilstand, når de flyttes fra deres nuværende sted på Jorden til et vibrationsniveau, der hjælper dem med at føle sig godt tilpas. Men alt vil løse sig i overensstemmelse med hver enkelts behov og hver enkel sjæl vil befinde sig præcis der, hvor de skal være for at fortsætte deres udvikling.

Budskabet til alle er at holde jeres fokus på rejsen forude og ikke vakle eller blive distraheret af, hvad der foregår omkring jer. Indtil Illuminatis håndlangere er anbragt, hvor de ikke kan forstyrre de fremskridt, som Lysets Kræfter gør, vil det stadigvæk vrimle med misinformation. Men de, der har fulgt udviklingen tæt, vil være i stand til at skelne sandheden. Langt de fleste mennesker vil blive forvirrede over, hvad der sker, men når begivenheder som erklæringen af USA’s nye republik er kommet, vil Menneskehedens retning blive lidt tydeligere. Der er behov for forandringer, der giver lande tilbage til folket og som vil blive hilst velkommen, så de har en større indflydelse på, hvordan tingene kører.

Intet på jorden kan hindre forandringerne i at finde sted. Det er alt sammen en del af planen for Menneskets opløftelse til de højere dimensioner. I når dertil, hvis I har fortjent det og alle sjæle har på forskellige stadier fået mulighed for at udvikle sig tilstrækkeligt til at nå til Opstigning. Det er klart, at mange ikke er klar til at tage et sådant skridt, men deres udvikling vil fortsætte på en måde, der passer til deres behov. I virkeligheden er der ikke sådan noget som tid, så hver enkel sjæl kan følge deres egen vej uden at føle, at det på en eller anden måde er mislykkedes for dem. Alle vil få al mulig hjælp og blive guidet for at sikre, at de fortsætter på en måde, der sikrer deres ultimative evolution.

I Menneskets sind er intet umuligt og hvis I beslutsomt fokuserer på noget, vil det med tiden manifestere sig. Men i jeres nuværende tid kan "hindringer" som karma give anledning til forsinkelse, men når først den er ryddet, er vejen åben for, at I kan fortsætte. Jeres Guider vil naturligvis vide, hvad der er bedst for jer, men når alt kommer til alt, har I det sidste ord at skulle have sagt. Brug altid jeres intuition til at vurdere, hvor jeres oplevelser skal føre jer hen. Nogle sjæle vil foretrække at blive på en religiøs vej, hvilket så vil være rigtigt for dem. Det vil vise sig at være en vanskelig vej til tider, idet det kræver stor tillid af jer. Ligegyldigt hvilken vej I følger, er det rigtigt at sige, at alle i sidste ende vil finde vejen hjem.

Alle ting, som I er blevet vant til, vil undergå en forandring eller blive erstattet, hvis de ikke har nogen plads i den Nye Tidsalder. I vil allerede have bemærket, at opfindelser, der venter på at blive indført, i nogle tilfælde er verdensændrende og det er kun den usikkerhed, der hersker for tiden, der holder dem tilbage. De mørke ønsker ikke at give slip på deres magt og tror arrogant, at de stadig kan diktere masserne. Det hele vil være forgæves og ikke kun deres magt, men også deres rigdom, bliver reduceret ganske dramatisk. Så det er bare et spørgsmål om tid, før de kan flyttes til steder, hvor de ikke længere kan forstyrre jeres evolution. Store fremskridt er helt bestemt blevet gjort i mellemtiden og det vil ikke vare længe, før det bliver muligt at indføre dem.

De militære styrker som sådan vil blive nedlagt og en politistyrke vil stadig være nødvendig og erstatte dem, men kun få problemer forventes. Menneskeheden vil endelig indtage dens plads blandt de fredelige nationer og nyde friheden til at kunne rejse, hvilket følger med det. Det vil naturligvis tage tid at bringe forandringer i stand, men hjælp vil blive givet til jer. Fremtiden er bestemt gylden og er den passende belønning for jeres sejr over de mørke. Men hav medfølelse og tilgivelse for dem, da de ligesom jer har spillet deres aftalte roller for at hjælpe jer med at udvikle jer. Det var nødvendigt for jer, at I blev testet i dualitetens ild og I har næsten afsluttet behovet for yderligere erfaringer af denne art.

Varig fred er noget, I længe har ventet på, for at I kan leve jeres liv i harmoni og kærlighed med alle andre. Også at gøre det uden frygt for indblanding, så I kan nyde jeres frihed til fulde. Spændende tider ligger forude og at møde jeres Galaktiske brødre og søstre vil etablere de bånd, som I plejede at have, før adskillelsen indtraf for at opleve dualitet. I er alle vokset gennem jeres oplevelser og er i stand til at hjælpe andre, der står over for en lignende evolutionstid. I skal lykønskes med sådan en vellykket afslutning, da der har været tider, hvor det ikke lykkedes for Menneskeheden at stige op og næsten måtte starte forfra igen.

Hektiske dage venter forude, men vær forvisset om, at ud af det hele vil den fred komme, som I længe har søgt. Det er kendt, at mange af jer bliver trætte af den lange ventetid til det forjættede land, men de sidste skridt til succes kan kun tages, når det er helt sikkert at gøre det. I mellemtiden hører I mere om, hvad der venter forude og det gælder, hvad enten I er inkarnerede eller befinder jer i de højere dimensioner, da I stadig vil tage del i forandringerne. Det hjælper, hvis I visualiserer, hvad den Nye Tidsalder betyder for jer og på denne måde vil I tiltrække de nye energier til jer selv. Læg det gamle bag jer, da det har tjent sit formål og det vil under alle omstændigheder langsomt forsvinde ind i historien. Selv jeres kendte historie, som den er skrevet, er blevet ændret for at styrke det greb, Illuminati har haft i jer.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.


I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Translator: Margit Villunsen

Friday, August 19, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. august 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. august 2016 


I, som lægger øret til jorden, vil vide, at "Revalueringen" er så nær og skal snart sammen med andre ændringer signalere forandringernes begyndelse. En kæmpe opgave nærmer sig sin afslutning og vil give jer det ubestridelige bevis på, at Illuminati har mistet deres evne til at diktere begivenhederne efter deres ønsker. De vil stadig eksistere som en plage, indtil de er fængslet, hvilket vil blive deres endelige skæbne. Som bevis på det kan tiltag, der har afventet det rette tidspunkt, nu fortsætte. De negative kræfter glædes over den omtale, deres handlinger medfører, men de får det på ingen måde, som de gerne vil have det. Lysets Kræfter arbejder til stadighed bag kulisserne, idet de foretrækker at holde deres hensigter så hemmelige som muligt. Sandheden er, at de er de negative kræfter overlegne i alle henseender og er i stand til at sikre, at tingene ikke glider dem af hænde. De giver dem lov til at udvikle sig som planlagt og griber ikke ind i karma eller de højere Lyskræfters bestemmelser. Vær forvisset om, at, hvad end der sker af oplevelser, er det under kontrol for at sikre, at de sidste tider udvikler sig som planlagt.


Til de sjæle, som er uvidende om det større billede, ser det ud til, at alt er kaotisk, men alt er under kontrol af ​​dem, der sikrer, at Planen for Menneskene følges. Husk, at I alle villigt meldte jer frivilligt til at opleve adskillelse og accepterede udfordringen med at finde vej tilbage til Lyset. Som enkeltpersoner og som den Menneskelige Race har I været guidet, siden cyklen begyndte og selv når I stiger op, er der altid Højere Væsener, der guider jeres oplevelser. Gennem dem vokser I jer stærkere og er i stand til at bevare fatningen, når I konfronteres med de mørke. Så længe I er stærke i sindet, hvad end der sker omkring jer, skulle det ikke påvirke jeres evne til at bevare roen under alle omstændigheder. De lærte lektioner huskes og føres med fra liv til liv.


Efterhånden som de højere energier forankres, så bliver virkningerne af negativ energi mindre, indtil de ikke længere kan eksistere i en så høj vibration. Til den tid vil Opstigning have fundet sted og total fred og kærlighed stiger ned på Jorden. Selv ud jeres måde at fortolke begivenheder på, går der meget lidt tid, før det kommer til at ske. Så fremtiden er velkommen og bevirker, at I slipper fri af de mørkes indflydelse og handlinger. De vil stå til ansvar for deres handlinger og må se konsekvenserne i øjnene enten på Jorden eller blive flyttet til en anden location. Vær forvisset om, at ingen undslipper retfærdighed eller slipper af sted med handlinger, der blev udført med bagtanker. Jeg siger igen, at ingen sjæle straffes, men kan have behov for yderligere erfaringer for at overvinde deres svagheder. De er nøje planlagt, så den pågældende sjæl kan lære af dem og snart nå et punkt, hvor erfaringerne er gjort og lært.


Mange af jer er klar over, at som tiden er gået, er flere sjæle reinkarneret, som har udviklet sig tilstrækkeligt til at hjælpe jer med at bringe den Nye Tidsalder i stand. Det kræver kun sikre situationer fri for indblanding for dem for at kunne tilbyde deres viden og vid, at indblanding ikke vil være tilladt af dem, der hellere vil holde jer nede. Men sandheden kommer ud og mange af jer vil blive chokeret over at se, hvordan I effektivt har været fanger på jeres egen planet i årtusinder af tid. Så I har meget at indhente, hvilket vil give jer alle de fremskridt, som I allerede skulle have nydt godt af, bl.a. en meget højere levestandard. Det vil være en fornøjelse at have så meget tid, som I har lyst til, til at forfølge jeres egne mål og ikke være belastet af tidskrævende opgaver. Når det sker, vil en af ​​de mest kærkomne forandringer være, når I vil have alt det, I har brug for uden at skulle bruge penge.


At vide, hvor meget I vil have nytte af forandringerne, er det håbet, at I vil finde vej gennem de kommende tider ved at have de lovede forandringer i tankerne. Naturligvis kan graden af ​​forandring ikke ske uden store forstyrrelser, men de Galaktiske Styrker vil tage hånd om det, der skal komme, idet de sikrer, at alt sker på kortest mulig tid. Byerne af Lys kommer tættere på manifestation for hver dag, der går og det i sig selv vil være en verdensændrende begivenhed. Det siges, at efter at de første har materialiseret sig, vil der komme flere, indtil Jorden er forbundet med alle større lande. Det er blot en af ​​de mange spændende og længselsfuldt ventede forandringer. Langsomt, men sikkert har I fået et indblik i fremtiden og den kommer meget hurtigt.

Der er ikke noget, I ikke kan gøre eller opnå og I er kun begrænset af jeres eget sind. I kan derfor sætte jer et mål på et hvilket som helst niveau, I ønsker og forudsat I holder jer på vejen til succes, vil det i sidste ende lykkes for jer. Jeres vej fører jer til sidst tilbage til Guddommen, hvorfra I kom, men i øjeblikket ligger det langt ud over jeres rækkevidde. I har mange, mange oplevelser foran jer og når I har nået niveauet, hvor I bliver et Galaktisk Væsen, er det jer, der bestemmer, hvilken vej I ønsker at gå. På alle stadier vil I mødes med dem, der er på det samme stadie som jer og I vil fortsætte med at have oplevelser sammen.

På nuværende tidspunkt i jeres ydmyge position har I gennemlevet en række liv, der har været designet til at højne jeres bevidsthed. På hvert trin har jeres livsplan været omhyggeligt tilrettelagt for at sikre, at I får mulighederne for at stige op. Hvis I af en eller anden grund ikke tager udfordringen op, gentages den, indtil det lykkes for jer, så I kan fortsætte med at udvikle jer. Intet står stille ret længe og I vil altid være på udkig efter en mulighed for at udvikle jer endnu højere.


Forudsat I bliver i dette Univers, vil I antage en menneskelig form, men i sidste ende vil I stige til et punkt, hvor I ikke engang behøver en krop som sådan og bliver et Lysvæsen. Hvis det er nødvendigt, vil I være i stand til at stige ned til et niveau, hvor I kan "tænke" jer ind i en legemlig skikkelse. Derfra vil I ved jeres tankers kraft blive så stærke, at I bliver nødt til at sikre jer mod, at formålsløse tanker manifesterer sig.


På dette stadium ville det være for meget forlangt af jer fuldt ud at forstå evolutionens vej, men når I bliver et Galaktisk Væsen med fuld bevidsthed, vil I være helt klar over det. I vil have mestret tilstrækkelig viden til at blive jeres egen guide og præcis at vælge, hvilken vej I ønsker at gå. Dog vil der altid være Højere Væsener, der følger jeres evolutionære vej og er parate til at hjælpe jer, hvis I skulle ønske det. Faktisk vil I, jo højere I stiger op, blive mere ét med andre sjæle, der har de samme vibrationer. Livet vil være absolut fantastisk og fuld af muligheder for at opleve præcis det, som I ønsker. I er ikke begrænset til dette Univers og har ubegrænsede valgmuligheder, der vil opfylde jeres ønsker. Og hele vejen gennem sådanne oplevelser kan I stadig "ringe" jeres medrejsende op, så kontakt går aldrig for evigt tabt. Der kan selvfølgelig være tidspunkter, hvor de er optaget af noget andet, men de vil være klar over, at I har forsøgt at kontakte dem.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, August 12, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – 12. august 2016Mike Quinsey – 12. august 2016
I nærmer jer hastigt tidspunktet for fuldendelse af de forskellige forandringer, der er i gang. I har tålmodigt ventet på de ydre tegn, der indikerer, at alt er begyndt at manifestere sig og hurtigt fører jer til Opstigning. Tingene er på et stadie, hvor revaluering af hvert lands valuta finder sted. Formålet er at sikre, at hver ændring retfærdigt afspejler hvert enkelt lands tilstand og potentiale, så I kan operere i et marked, der repræsenterer en retfærdig udveksling. Forandringerne vil sikre, at der er lighed, hvad handel angår. Gamle handelsbarrierer bør fjernes, så alle kan operere i et frit marked. Tiden vil bringe orden på udvekslingsområdet, hvor justering er nødvendig.
Europa befinder sig i en tilstand af uro, idet eftervirkningerne af Brexit kan mærkes. Det var det ønskede udfald og det vil bane vejen for, at flere lande følger efter, hvilket vil sætte en stopper for Illuminatis planer om Verdensherredømmet. På nuværende tidspunkt kan folk ikke se potentialet for forbedring eller se, at I har taget et skridt frem mod frihed. Forandringerne kommer ikke let, men vær forvisset om, at alle lande modtager vejledning i henhold til deres karma. Efterhånden som barriererne fjernes, så vil folk komme mere sammen i erkendelse af, at de Alle er Én på vejen til en ny Verden. Alt vil udvikle sig perfekt og opfylde hver sjæls behov i forhold til deres livsplan.
Mange udenjordiske venter på deres mulighed for at møde jer igen og introducere jer for jeres Stjernefamilier igen. I alle er kommet fra jeres egen planet og jeres egen slags har nøje fulgt jeres fremskridt. I er dem, der tog udfordringen op om at stige op i Lyset igen, ved at overvinde adskillelsen, der er forbundet med dualitet. Situationen blev også brugt til at hjælpe andre, der var fanget i de lavere vibrationer og de kunne derved blive inspireret til at løfte sig selv ud af dem. For nogle kan udviklingen være langsom, men med al den hjælp, der gives, er der ingen grund til, at de ikke skulle kunne reagere. Nogle, som Illuminati, nægter stadig hårdnakket at vende sig mod Lyset og Kærligheden, men foretrækker at fryde sig over deres magt over andre sjæle.
Der er nogle af jer, der spekulerer på, hvad jeres formål er med at være på Jorden, idet livet synes ikke at have nogen retning. Vær forvisset om, at al erfaring er af værdi og at alle sjæle ikke slutter deres rejser på dramatisk vis. Til en vis grad afhænger det af jeres karma, idet den ved ​​cyklens afslutning må være ryddet. Så forståeligt nok vil nogle sjæle have en mere travl tid med at rydde deres karma, mens andre vil have meget lidt at tage hånd om. Bekymr jer ikke om detaljerne, men når I konfronteres med jeres udfordringer, så håndter dem så passivt som I kan. Det skulle være den sidste gang, I går igennem sådan en periode med udrensning.
Nogle sjæle er blevet ret knyttet til Moder Jord og vil udvikle sig med hende i forhold til den nye Jord. Andre vil foretrække at "tage hjem" til deres planet, hvor de vil fortsætte med at udvikle sig. Livet står aldrig stille, før I når en komplet tilstand af perfektion, når I vender tilbage til Guddommens Kærlighedsenergi, skønhed og stilhed. Gud ånder Ind og Gud ånder Ud og sjæle sendes ud for at få mere erfaring. I har måske allerede gennemført en sådan rejse, men i det væsentlige er I den samme sjæl hver gang.
Husk, at I gennem alle jeres oplevelser skaber jeres egen fremtid. Den er kun sat i værk for jer, når I rydder karma og har brug for visse erfaringer for at udvikle jer. Hvad I fokuserer på, er, hvad I får, så overvej nøje, hvad I ønsker for jer selv og bliv ikke involveret i negative ting, selvom I trygt kan være en observatør. Ved at fastholde jeres plads i Lyset, er I et eksempel for andre på, hvad der kan opnås.
Folk over hele verden vågner op til sandheden om deres væsen og som tiden går, vil hele sandheden komme frem. Meget lidt er, som I tror, det er ud fra dets ydre fremtoning og I har gennemlevet mange liv, hvor I levede en drøm, der var fjern fra jeres sande virkelighed. I har faktisk været undertrykt og bevidst holdt nede for at forhindre jer i at kende sandheden. Desuden har I sjældent fået lov til at leve i fredelige tider, idet konfrontationer har holdt jer i en tilstand af frygt med ringe udsigt til fred. Dog vil denne situation ændre sig meget snart, idet folk samles og skaber deres egen fremtid med lykke og glæde.
I er alle suveræne Væsner bestemt til at vende tilbage til de højere niveauer, hvor I skal opnå fuld bevidsthed. Det har været jeres skæbne, siden solcyklen begyndte for ca. 25.600 år siden, da I forlod de højere vibrationer for at opleve adskillelse. Det har været en lang, hård oplevelse, men den har haft sine sødere øjeblikke og I har lært meget af dem. I har gjort jer fortjent til at virke som de Mestre, I skal blive og vil i høj grad drage nytte af jeres erfaringer i de lavere dimensioner. De vil gøre jer i stand til at hjælpe andre på grund af jeres erfaringer og jeres første hånds viden.
Ligegyldigt hvor meget de mørke har holdt jer tilbage, sker evolution uden hensyn til deres bestræbelser og I er nu tilstrækkeligt udviklet og bevidste til at begynde at forstå sandheden om jeres eksistens. Ved at anerkende jeres sande potentiale, har I har løftet jer op over de lavere vibrationer og ind i Lyset. Beviser på sådanne forandringer indikeres kraftigt af fremskridtene inden for nye teknologier, der vil rykke jer ind i en ny æra med fremskridt. På det rigtige tidspunkt vil de blive offentliggjort og gøre det muligt for fremskridt at tage et spring fremad. Det er et afventende spil, der er nødvendig for at sikre, at når det er tid til at gå videre, er det helt fri for indblanding.
Jeres lange rejse gennem dualitet er næsten ovre og I befinder jer nu på strækningen hjemad. Der er naturligvis meget arbejde at gøre for at føre jer ind i den Nye Tidsalder, men snart skal I blive fri af den kontrol, som Illuminati har påtvunget jer. Frihed nærmer sig og festlighederne kan snart begynde. Ulighederne og nød vil der snart blive taget hånd om og de første tiltag er tæt på manifestation. Så mist ikke modet, idet problemerne bliver bragt op til overfladen for at kunne udrenses. Denne tid vil passere meget hurtigere, end I måske forestiller jer, da I vil få hjælp og vejledning til at håndtere udfaldet. Den Galaktiske Føderation har været med jer hele vejen, men det er kun for nylig, at de er begyndt åbent at kontakte jer og snart vil de gøre sig synlige oftere.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.